انتظار کشنده

خیلی بد است وقتی فقط منتظر باشی که زمان بگذرد...

درست مثل اینکه یک ساعتی یک جای خاصی با کسی قرار میگذاری که مثلا برویم خرید. تو سر ساعت آنجایی و او دیر کرده است... آن زمانی که آنجا منتظری مصداق واقعی هدر رفتن وقت و عمر است! هیچ برنامه ای برایش نداری فقط باید منتظر باشی. این میشود که دقیقه ها کش می آید هی ساعت را نگاه میکنی هی خیال میکنی یک عالمه گذشته و میبینی از دفعه ی قبلی که ساعت را چک کردی فقط دو دقیقه گذشته.

الان درست همین جا همین موقع من با زندگی ام قرار گذاشته بودم که بیاید برویم باقی این قصه را بسازیم. برویم به جایی که نمیدانیم کجاست... هیجان هم دارم حتی برای این شروع جدید... یک عالمه فکر و برنامه و پیش بینی سختی های راه   و راه حل ها و همه اینها و من منتظریم ... منتظریم و هنوز نرسیده این زندگی از راه... باید فقط منتظر باشم زمان بگذرد و زودتر این مقدار عمری که قرار است این وسط تلف بشود ، بشود! تا ببینم چند چندیم و از کجا باید شروع کنیم.

 

/ 1 نظر / 44 بازدید
نیلوفر

یعنی میخوای تنهایی ادامه بدی ؟! [نگران]