فکر میکنم همه ی زندگی تلاش برای خوبتر شدن و بهتر شدن و رسیدن به آرامشی عمیق تر هست. هر چیزی تو مسیر زندگی آدم که باعث بشه آدم افتضاح تری بشی رو باید ترک کرد. یه وقتی خیال میکردی فلان سیاهی ، فلان بدی از من خیلی دوره و نمیتونم تحمل ش کنم . حواست نیست روزگار میگذره یهو چشم باز میکنی میبینی الان تو همون سیاهی داری غلط میزنی و خبر نداری...

این خیلی ترسناکه چون آدم بلده زود عادت کنه به همه چی حتی به سیاهی.

/ 3 نظر / 23 بازدید
کویر

آدم بلده زود عادت کنه رو خوب اومدی [اوه] سعی کن زیاد تو سیهای غرق نشی حداقل برو سمت زردی یا نهایتش قرمزی . سیاهی دیگه خیلی ستمه[نیشخند]

نیلوفر

دقیقا ... مهم اینه وسط بیراهه هم آدم راهشو پیدا کنه ... [گل]

پیام

آدم بلده زود عادت کنه حتی به سیاهی