حق

می خوام آدم سالمی باشم. این حق منه. همه دوست دارن مثل یه آدم سالم زندگی کنن.اما بیمار شدم.مثل یه ادم سالم رفتار نمیکنم.میترسم.خدایا من خیلی میترسم.اگه تو خواستی که من این همه زجر بکشم باشه میکشم.یه کاری کن برام خدا. دارم دیونه میشم. از دست خودم . از دست دنیات . دارم مثل آدمای بیمار رفتار میکنم. من اینو نمیخوام. میخوام سالم باشم.
خدایا میخوام بدون اون باشم. میخوام تنها باشم. خدایا انتخابم جدایی یه اما دیگه جرئت ندارم ازت بخوامش. دیگه ازت هیچی جز اونی که تو واسم بخوای نمیخوام.ازت کمک میخوام میخوام که راه و نشونم بدی.
نمیتونم تحملش کنم و این برام سخته.دوستش ندارم و این برام عذاب آوره.

/ 0 نظر / 8 بازدید