چیزی نیست!

خدایا...

منو ببخش که اینقدر می نالم! گاهی هم از دنیات بدم میاد. منو ببخش که اینقدر بد ام و اینقدر کم ام. 

میشه ظرف تحمل م رو بزرگ کنی؟و بزرگ تر؟ 

خیلی دوست دارم با خودخواهی تمام به همه ی آدما بگم من همینم! نمیخواین خوش اومدین!

اما به این سادگی نیست! پیچیده ست! آدما نه دوستت دارن و نه ترکت میکنن! و نمی تونی ترکشون کنی چون بهشون دل بسته ای. ناگزیری از پذیرش اینکه گاهی تنفر انگیز باشی گاهی متنفر باشی و باز هم زندگی کنی و زندگی کنی به امید گاهی های دیگری که به خودت میگویی بهتر خواهد شد! 

و تو...

هرچند که نمیخوانی ام ! نمی شنوی ام! نمی گویی ام!  هر چند که باز هم به خواب رفته ای! خواستم که بدانی من امید دارم ! من تلاش میکنم!  میخواهم بفهمم ت ! میخواهم بفهمی ام!

و خواستم که بدانی آنقدر پر ام کرده ای از محبت ات که به این زودی ها خالی نمی شوم...چیزی نیست! من فقط کمی دلم گرفته است.

/ 9 نظر / 7 بازدید
آقای میم...

آدما نه دوستت دارن و نه ترکت میکنن! زیبا بود دوسته من... لذت بردم واقعا از نوشتت... [گل]

سحر

[ماچ]خیلی دوستت دارم دوست ندیده م. هر وقت حرفات بوی دلتنگی میده، دلم میلرزه. ولی خیالمو دیگه راحت کردی که به این سادگی خالی نمیشی. خدا رو شکرکه پری.[لبخند]

نیلوفر

حرفی نیست ... فقط می نویسم ... این روزها نیاز بیشتری دارم به دوست داشتن ... به دیده شدن... به این که من باشم و محبت تو ... من باشم و حمایت تو ... من باشم و شانه ای برای اشکهایم. .. هیچ کس جای نبودن هایت را پُر نخواهد کرد! عزیزم امیدوارم هوای دلت بهاری شه [قلب]

تر انه

سلام ستاره بانو[گل] نفهمیدم چی شده.. برات دعا می کنم که ان شالله حالت و احوالت خوب باشه همیشه علی علی

سرسخت

آنقدر پرم کرده ای از محبتت که به این زودیها خالی نمی شوم... درست مثل من!!![ناراحت] یعنی چرا ما اینجوری هستیم؟!! [گل][گل][گل]

Nafas

عالی بود ..یه جورایی حرف دل منم بود.[ناراحت]

علی فاریابی

خارج از محتوایی که نگران کننده است متن ادبی زیبایی بود...[گل] پیشرفت قابل توجهی داشته ایداااااا[لبخند]

هاتف

اه! حس مزخرف دختر بودن! نه تاب دوری و نه تاب دیدار مزخرف!