این خود من هستم

چرا نباید بتونم اون چیزی که قلبم میخواد رو با همه ی وجود زندگی کنم؟
چرا باید به قوانین و محدودیت هایی که اعتقادی بهشون ندارم احترام بزارم؟
دلم میخواد به قلبم شهامت پرواز بدم...

و البته نه اجازه ی اسارت!


دلم  شوق پرواز میخواهد...

 

/ 0 نظر / 14 بازدید