زخم

آدم که زخمی باشد...

آدم که به زخم اش عادت کرده باشد...

خوشحال هم میتواند باشد اما نفس هایی که میکشد تلخ است ... 

"به تلخی خوشحال بودن" یعنی چه؟!! نمیدانم. بلکه هذیان می گویم... بلکه طعم خوشحالی فراموش ام شده و بلکه زخم عفونی شده و دارد از پا در ام میاورد!

/ 4 نظر / 12 بازدید
نیلوفر

زخم کهنه ... هیچ وقت خوب نمیشه ... هر زنی حداقل یکی دوتا از این زخم ها داره ! [افسوس]

نیلوفر

شـایـد روزی بـیـایـد کـه حـال ِ مـن هـم خـوب شـود زمـیـن خـوب شـود هـوا خـوب شـود بـاران خـوب شـود عـشـق خـوب شـود و تـــــو خـوب ِ مـن شـوی و حـال ِ مـن هـم خـوب شـود و حـال ِ مـن هـم خـوب شـود ....... [گل]

نیلوفر

خدا رو شکر که خوبی [قلب] قابلی نداشت ، خوشحالم از خوب بودنت [گل]