شور

هر کس برای من قصه ای میگوید ولی کسی قصه غم انگیز و تلخ مرا نمیفهمد.این قصه را خودم ساختمش و خودم تنها کسی بودم که خواندمش

/ 0 نظر / 11 بازدید