آسوده خاطر

در قلب من هراسی است کودکانه
که خیال میکند
شبی در تاریکی
هیولایی خواهد آمد و وقتی خواب هستیم خوشبختی مان را از میان بازوان به هم گره خورده مان خواهد ربود...

خاطرم اما آسوده است
میدانم ترس من از تاریکی و ربوده شدن ریشه در کودکی ام دارد
چیزی نیست میدانم
خاطرم آسوده است...

/ 0 نظر / 12 بازدید