لنگر تسکین

با توام ای لنگر تسکین

ای تکان های دل

ای آرامش ساحل

با توام ای نور

ای منشور

ای تمام طیف های آبی

ای کبود ارغوانی

ای بنفشابی...

با توام ای شور

ای دلشوره شیرین

با توام ای شادی غمگین

با توام ای غم

غم مبهم...

ای نمیدانم...

هر چه هستی باش

اما کااااش...

نه جز اینم آرزویی نیست!

هر چه هستی باش

اما باش!

 

/ 0 نظر / 10 بازدید