می دانم

دلم میدان جنگ شده است...

خدایا آرامش میخواهم. می دانم... ایمان دارم  خواستنم همان و بخشیدنت همان است. 

کمی از خودت را میخواهم...

آرام آرام ، آرام خواهم شد، می دانم

مثل همیشه مرا بخشیده و به آغوشت میکشی می دانم

آرام خواهم شد... صلح خواهد شد در قلبم می دانم

زود... خیلی زود

/ 4 نظر / 13 بازدید
نیلوفر

مطمـئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد ... چون در هر بهار برايت گل ميفرستد و هرروز صبح آفتاب را به تو هديه ميکند ... او قلــب تو را انتخاب کرده و تنها اوست که هر وقت بخواهی گوش ميکند ... [گل]

کویر

منم یه خورده ازش میخوام کجا باید برم بگیرم![نیشخند] میدون جنگ که خوبه که آدم تحرکش زیاد میشه تازه هوش و هوسشم جم تر میشه[عینک]

کویر

[نیشخند] عی بابا نوشته جدی بود![نیشخند] خب من از کجا بفهمم جدیه از رو نوشته که نمیشه متوجه شد !![وحشتناک] خب پایینش مینوشتی نویسنده الان خیلی جدیه و عصبانی و غمگین . اگه کامنت بیربط بزاری سوسک بشی! [نیشخند]

کویر

اعصاب نداریا ![پلک] اون چهار تا شیبید مو رو چرا میکنی اخه ! نکن اینکارو رفتم [نیشخند]