شبیه دلتنگی

دلتنگی هم کم است! هم ناکامل! هم کمی انحراف دارد از مفهومی که میخواهم بگویم. کلمه ی گم شدگی شاید بهتر باشد... نه ولی این هم نیست!  حیرانی!! یا ویرانی!! یا تنهایی حتی! نمیدانم

خیال میکنم برای حالی که من دارم کلمه ای وجود نداشته باشد! 

/ 3 نظر / 13 بازدید
سحر

سلام عزیزم. [قلب] امیدوارم حالی که داری، زودتر بره پیش کلمه ای براش نیست! الان جمله ی فیلسوفانه ی منو داشتی![مغرور]

نیلوفر

عزیزم [ماچ] امیدوارم زودتر حال روحیت خوب شه ... سرگشتگی ... حالتی که بارها تجربه اش کردم اما به مرور برام بی رنگ شد ... امیدوارم برای تو هم بیرنگ شه عزیزم [قلب] چرا نمینویسی خودتو خالی کنی ؟ حداقل کاری که میتونیم بکنیم همدلیه ... بنویس خانومی ... آروم میشی [بغل]

کویر

حالی که نمیدانید چیست همان هیچ چیز است[نیشخند] به اونو حالت میگن کما ذهنی حالتی که زندگی رنگ قبل را ندارد شور شوق ندارد وقتی که نمیفهمد ما چیمیهواهیم چون خودمان هم نمیدانیم ![وحشتناک] برگرفته از تحلیلهای استاد کویر[نیشخند]