عصبانیت!

این طور ام نیست که شما وقتی عصبانی هستی به خودت اجازه بدی هر چی که از دهنت در میاد به مردم بگی و بعد هم بگی ببخشید وقتی عصبانی هستم رو حرفای من حساب نکنید! 

طرف عصبانی میشه میزنه آدم میکشه، بعد قصاص ش میکنند! نمیگن عصبانی بوده رو کاراش حساب نکنید!!!

شما مسئول تمام کارهایی که انجام میدی و حرف هایی که میزنی هستی! هر چقدر بتونی در عصبانیت خودت رو کنترل کنی هر چقدر بتونی دیرتر عصبانی بشی همونقدر آدمی نه بیشتر! 

حالا اگر بیشتر مواقع رو حرفات میشه حساب کرد...سالی ماهی یه دفه از دستت در میره عصبانی میشی چرت و پرت میگی ! اونوقت میشه به این هم فکر کرد که بیا اون حرفهای زمان عصبانیت  رو ندید بگیریم! نه اینکه شما ماهی بیست و نه روز در عصبانیت باشی و اون یک روزش رو بیای بگی رو حرفای بیست و نه روز دیگه حساب نکن!!!

من رو حرف آدم ها خیلی حساب میکنم. ینی همه چیز برام حرف ها هستن! کلا معتقدم وقتی میخوای یه آدمی رو بشناسی عصبانی ش کن! یا در زمان عصبانیت ش بهش نگاه کن...در زمان آرامش که همه میتونن خوب باشند و خوب رفتار کنند! ادای هر چیزی که دوست دارند باشند رو دربیاررند نه چیزی که واقعا هستند! ببین وقتی کنترش رو از دست میده تبدیل به چی میشه! 


/ 2 نظر / 37 بازدید
نیلوفر

مهم نیست ... خودت خوب باش مهم اینه [قلب]