مرا کم، اما همیشه دوست داشته باش!

احساس خوبی دارم!

دیگرمنتظر نیستم هیچ اتفاق بدی بیفتد... منتظر نیستم دوباره طوفان بشود... انگار که هیچ وقت هیچ چیز ویران نشده بود! و من هیچ وقت شاهد آوارهای عشق ام نبوده ام

انگار که هیچ وقت تمام نشده بودم. دیگر حتی از یاد آوری اینکه تمام شدن چه حسی داشت میترسم... تنم میلرزد وقتی یادم میآید آن مثل باد خود را رها کردن ها و به این در و آن در کوبیدن ها ، مثل یک آواره راه گم کرده در مقابل صد ها بیراهه هاج و واج ماندن ها... درد های دل را به غریبه و آشنا فریاد زدن ها... نمیخواهم حتی بیاد بیاورم آن همه سردی و مردگی را.

  من همین آرامش هر از گاهی خط خطی ... همین دوست داشتن کم اما آرام و امن... همین هر از گاهی لبخندی اما از ته دل... همین دعواهای کوچک و همین اختلاف نظرهای بزرگ اما محترم... همین ساده کنار هم بی هیچ توقعی بودن... همین اطمینان به با هم بودن ... هر از گاهی خسته شدن و تنها ماندن و دوباره به هم رسیدن ... من همین ها را دیگر با هیچ چیز عوض نمیکنم.

من دیگر نه عشقی بزرگ و افسانه ای، نه آرامشی ابدی ،نه آن رویاهای بزرگ... دیگر هیچ کدام را نمیخواهم. من همین دوست داشتن ساده و آرام... همین شادی های کوچک را میخواهم. همین که هر روز لبخندت را میبینم. همین که قلبم دوست داشتنت را حس میکند ، روزها و شب ها میگذرد و ما کنار همیم ، ما همدیگر را داریم ، زندگی میکنیم، شادی میکنیم ، غصه میخوریم...همین ها برای من پس از این معنی خوشبختی میدهد...

به کم ، آری به کم راضی شده ام!

مرا کم ، اما همیشه دوست داشته باش!

/ 2 نظر / 12 بازدید
طلبه ای از جنس تو...

سلام وممنونم که اومدی و نظر محکم و زیباتو خیلی راحت و بی ریا گفتی... کلا متنای پست هات هم بی ریا و به همراه فهم بالاست.. بهتون تبریک میگم

طلبه ای از جنس تو...

ممنونم که اومدی و اون نظر محکم و زیبا رو قرار دادی... نظر خوب و پخته ای بود.. متشکر. بازم سر بزنید